петък, 27 юли 2012 г.

Ученици от Згориград се запознаха с историята и древното минало на родното си селищеУченици  от с. Згориград - приятели на "Програма за патриотично възпитание"  се запознаха с историята и древното минало на родното си селище. На състоялата се в салона на читалището среща на 20.07.2012 г., археолозите доц. д-р Нарцис Торбов и Александра Петрова представиха с мултимедийна презентация и беседа резултатите от вече шестгодишните археологически проучвания  в местността Градище, край прохода Вратцата.   

неделя, 1 юли 2012 г.

Ученици от Згориград. приятели на програмата


Ученици от Згориград, приятели на програмата „Патриотично възпитание”, под ръководството на Наталия Петкова и Лили Иванова от читалището в селото посетиха археологическия обект в м. Градище край прохода Вратцата до град. Те изминаха трасето на туристическата пътека и разгледаха разкритите старини. Доц. д-р Нарцис Торбов, ръководител на археологическия обект, изнесе пред тях беседа за историческото минало на град Враца и село Згориград. Той разказа за появата на тракийско селище до похода Вратцата, разрастването му в римски укрепен пункт и развитието му през средновековието в град. В туристическия поход участваха 21 ученика, като най-малкия участник бе Дея Димитрова на 6 години, която есента ще бъде ученичка в първи клас.